Na czym polegają testy penetracyjne aplikacji mobilnych?

Testy penetracyjne aplikacji mobilnych obejmują kontrolowaną próbę włamania się do aplikacji z wykorzystaniem wszystkich metod, przed którymi nie cofną się hakerzy. Ich celem jest zidentyfikowanie (a docelowo również wyeliminowanie) luk w zabezpieczeniach aplikacji, które mogą zostać wykorzystane do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do aplikacji przez niepożądane jednostki.

Testy penetracyjne wykonujemy w oparciu o światowe standardy zawarte między innymi w OWASP Mobile ASVS.

Dlaczego warto? Korzyści z testów penetracyjnych aplikacji mobilnych

Testy penetracyjne aplikacji mobilnych pozwalają zwiększyć ogólny poziom bezpieczeństwa aplikacji poprzez wykrycie i wyeliminowanie podatności, które zawiera.

Korzyści z testów penetracyjnych aplikacji to m.in.:

  • Zmniejszenie ryzyka operacyjnego – Atak hakerski na aplikację mobilną niesie ze sobą m.in. zagrożenie uzyskania dostępu do Twoich zasobów i manipulacji nimi. Testy penetracyjne to krok w kierunku wzmocnienia zabezpieczeń i zminimalizowania szans powodzenia ataków.
  • Zmniejszenie ryzyka utraty zaufania użytkowników – Uzyskanie dostępu do aplikacji mobilnej pozwala hakerom na wrogie działania, takie jak: kradzież sesji, edycja lub usunięcie danych użytkowników, czy dokonywanie operacji z ich kont. Wszystko to przekłada się bezpośrednio na zaufanie użytkownika do aplikacji, a w efekcie na to, czy zdecyduje się on korzystać z niej w przyszłości.
  • Nadanie kierunku dalszego rozwoju systemów bezpieczeństwa – Po zakończeniu testów penetracyjnych otrzymasz wyczerpujący raport, opisujący wykryte zagrożenia wraz z priorytetem naprawy każdego z nich. Pozwoli Ci to zaplanować przyszłe działania, mające na celu wzmocnienie systemów bezpieczeństwa.

Testy manualne i automatyczne

W skład testów penetracyjnych aplikacji mobilnych wchodzą:

  • Testy automatyczne, polegające na automatycznym przeskanowaniu aplikacji pod kątem znanych zagrożeń. Pozwalają na błyskawiczne zlokalizowanie słabych stron systemów bezpieczeństwa;
  • Testy manualne, czyli ręczne sprawdzenie wykrytych podatności przez doświadczonego specjalistę od cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo, w ramach testów manualnych zweryfikujemy reakcję aplikacji na nietypowe zagrożenia, niemożliwe do odtworzenia podczas testów automatycznych.
Testy penetracyjne aplikacji

Etapy wykonywania testów penetracyjnych aplikacji mobilnych

1. Rekonesans:

Przed rozpoczęciem testów penetracyjnych zadamy kilka pytań o Twoją aplikację mobilną. Omówimy też zakres prac i ustalimy ich termin.

2. Testy aplikacji mobilnej pod kątem znanych podatności:

Sprawdzimy reakcję Twojej aplikacji na znane typy ataków hakerskich. Zidentyfikujemy luki w zabezpieczeniach umożliwiające nieautoryzowany dostęp i manipulację aplikacją przez osoby niepożądane.

3. Weryfikacja sposobu współpracy urządzenia mobilnego z aplikacją:

Sprawdzimy jakie informacje i gdzie aplikacja zapisuje na urządzeniu mobilnym oraz zweryfikujemy, czy sposób przechowywania i procesowania danych spełnia standardy bezpieczeństwa.

4. Weryfikacja wykrytych problemów:

Ustalimy stopień zagrożenia oraz oszacujemy priorytet naprawy wykrytych wcześniej podatności.

5. Szczegółowy raport:

Po zakończeniu testów penetracyjnych otrzymasz od nas podsumowanie wykonanych prac: szczegółowy opis zidentyfikowanych zagrożeń oraz zalecenia co do ich eliminacji.

6. Restety:

Po wdrożeniu zaleceń z raportu zalecamy powtórzenie testów penetracyjnych w celu upewnienia się, że wyeliminowane zostały wszystkie wykryte zagrożenia.

Testy penetracyjne aplikacji mobilnych


Ile trwają testy penetracyjne aplikacji mobilnych?

Czas trwania testów penetracyjnych zależy od złożoności aplikacji, którą chcesz przetestować. Standardowo wynosi on od 2 dni do kilku tygodni.

Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo swojej firmy?
Porozmawiajmy ➜ Napisz do nas

Bądź pierwszy i oceń tą stonę