Na czym polegają testy penetracyjne aplikacji webowych?

Oferowane przez naszą firmę testy penetracyjne aplikacji webowej to realistyczna symulacja ataku hakerskiego na aplikację, przeprowadzona przez doświadczonych specjalistów od cyberbezpieczeństwa. W ich ramach spróbujemy sforsować systemy bezpieczeństwa IT. Pozwoli to na zidentyfikowanie luk w zabezpieczeniach oraz ustalenie, które obszary oprogramowania WWW są szczególnie narażone na niepożądany dostęp i manipulację z zewnątrz. Wykonaliśmy setki pentestów, zarówno black box jak i white box, oraz przeprowadzimy tego rodzaju testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych również dla Ciebie!

Zajmujemy się kompleksową realizacją testów penetracyjnych, które stanowią jeden z ważnych elementów ochrony przed hakerami i złośliwym oprogramowaniem. Aplikacje webowe powinny być dostępne dla użytkowników w sposób nieograniczony przez całą dobę, a to może zapewnić wyłącznie identyfikacja luk i błędów w ich konstrukcji, a następnie ich usunięcie i wdrożenie skutecznych mechanizmów bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Każdy z tych efektów pozwalają osiągnąć testy penetracyjne aplikacji internetowych, które wykonuje nasza firma.

Test penetracyjny realizujemy z wykorzystaniem m.in. metodyki OWASP ASVS (Application Security Verification Standard), dzięki czemu możesz być pewien, że Twoja aplikacja WWW spełnia światowe standardy cyberbezpieczeństwa.

Korzyści z testów penetracyjnych. Dlaczego warto?

Testy penetracyjne aplikacji webowych pozwalają m.in.:

  • zidentyfikować luki w systemach bezpieczeństwa – testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych pozwala wykrywać nieprawidłowości m.in. w sieci wewnętrznej organizacji, sprawdzać aktualizacje oprogramowania i analizować aktualnie wdrożone mechanizmy ochrony IT, których brak lub niska jakość może doprowadzić do przełamania zabezpieczeń,
  • zapobiegać przejęciu kontroli nad aplikacją internetową, która jest chroniona pod względem bezpieczeństwa IT – przed złośliwym oprogramowaniem i hakerami,
  • zminimalizować ryzyko wycieku danych i informacji poufnych, co w skrajnym przypadku może się skończyć nawet zarzutami o charakterze karnym – cel testów penetracyjnych to uniknięcie takiej sytuacji,
  • oszacować poziom bezpieczeństwa aplikacji internetowej, dzięki czemu dowiadujesz się, w jakim miejscu się znajdujesz i jak dużo zostało jeszcze do zrobienia, żeby osiągnąć optymalny poziom ochrony Twojego projektu webowego,
  • ustalić stopień ryzyka poszczególnych zagrożeń i priorytet przeciwdziałania im – to ważne m.in. w trakcie wdrażania zmian i usuwania nieprawidłowości w aplikacji internetowej, ponieważ testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych pozwala na zaplanowanie prac w taki sposób, żeby newralgiczne w badanym środowisku błędy wyeliminować jak najszybciej, podczas gdy te pomniejsze mogą poczekać nieco dłużej.

Testy manualne i automatyczne

W celu uzyskania jak najdokładniejszych wyników podczas testów penetracyjnych aplikacji web wykorzystujemy mechanizmy testowania zabezpieczeń, takie jak automatyczne skrypty i manualna analiza poszczególnych wektorów ataku. W pierwszej kolejności poddajemy aplikację testom automatycznym – za pomocą zaawansowanych narzędzi skanujemy aplikację pod kątem znanych podatności. Następnie w ramach testów manualnych osobiście weryfikujemy wykryte zagrożenia oraz testujemy reakcję aplikacji na nietypowe ataki niemożliwe do symulacji za pomocą automatycznych narzędzi.

Testy penetracyjne aplikacji www

Etapy przeprowadzenia testów penetracyjnych aplikacji webowych

Poniżej opisujemy mechanizmy testowania zabezpieczeń, jak krok po kroku przebiega test penetracyjny aplikacji webowych.

1. Rekonesans:

Zanim rozpoczniemy testy, zadamy Ci kilka pytań o Twoją aplikację mobilną. Otrzymamy podstawowe informacje o badanym środowisku. Umówimy również zakres prac i ich termin. Porozmawiamy, ustalimy wstępne zarysy współpracy, określimy jej najważniejsze cele i przedstawiamy kompleksowy plan wykonania usługi testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych.

2. Testy aplikacji web pod kątem znanych podatności:

W ramach procedury testowania zweryfikujemy reakcję Twojej aplikacji webowej na znane typy ataków hakerskich. Zidentyfikujemy luki w zabezpieczeniach umożliwiające nieautoryzowany dostęp i manipulację aplikacją WWW przez osoby niepożądane.

3. Weryfikacja wykrytych zagrożeń:

Ustalimy stopień zagrożenia oraz oszacujemy priorytet naprawy zagrożeń wykrytych podczas testów penetracyjnych. Dzięki temu wiesz, które błędy wyeliminować jako pierwsze z uwagi na ich krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa aplikacji internetowych i stron WWW.

4. Szczegółowy raport testowania bezpieczeństwa aplikacji webowych:

Po zakończeniu testów penetracyjnych otrzymasz od nas podsumowanie wykonanych prac: szczegółowy opis zidentyfikowanych zagrożeń oraz zalecenia co do ich eliminacji. Znajdziesz w nim informacje na temat rodzaju wykonanych działań (posługujemy się metodyką zarówno white box, jak i black box) i szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonych czynności webowych. Raport podsumowujący testowanie zabezpieczeń aplikacji internetowej i oprogramowanie WWW daje Ci szerszy dostęp na temat usługi.

5. Restesty:

Po wdrożeniu zaleceń z raportu zalecamy powtórzenie testów penetracyjnych w celu upewnienia się, że wyeliminowane zostały wszystkie wykryte zagrożenia.

Testy penetracyjne aplikacji webowych

Ile trwają testy penetracyjne aplikacji webowych?

Czas trwania testów penetracyjnych zależy od złożoności aplikacji webowych. Zazwyczaj jest to od 2 dni do kilku tygodni. Dokładny termin zakończenia prac i realizacji projektów poznasz na etapie rekonesansu przed ich rozpoczęciem.

Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo swojej firmy?
Porozmawiajmy ➜ Napisz do nas

5/5 - (1 vote)