Audyt bezpieczeństwa informacji łączy kompleksowy przegląd procedur postępowania w przypadku ataku cybernetycznego w Twojej firmie oraz ocenę polityki bezpieczeństwa, mającej na celu codzienną prewencję przed wyciekami danych oraz innymi skutkami cyberataków, a także przestrzeganiem bezpiecznych praktyk w ochronie systemów i danych.

Na czym polega audyt bezpieczeństwa informacji?

W ramach audytu bezpieczeństwa informacji wykonujemy szeroki zakres prac, obejmujący weryfikację m.in.:

 • zgodności z obowiązującymi normami,
 • polityki bezpieczeństwa informacji,
 • organizacji bezpieczeństwa aktywów,
 • bezpieczeństwa procesów związanych z przepływem informacji,
 • bezpieczeństwa urządzeń mobilnych,
 • bezpieczeństwa organizacji pracy zdalnej,
 • bezpieczeństwa systemów informacyjnych i oprogramowania służącego do przechowywania informacji,
 • zarządzania poziomem dostępu poszczególnych użytkowników do informacji,
 • zarządzania bezpieczeństwem sieci,
 • zarządzania podatnościami.

Pomożemy też przygotować się do uzyskania certyfikatu zgodności z obowiązującymi normami bezpieczeństwa informacji:

 • ISO seria 27000,
 • CSI,
 • PCI DSS.

Korzyści z audytu bezpieczeństwa informacji. Dlaczego warto?

Przeprowadzenie w firmie audytu bezpieczeństwa informacji pociąga za sobą wiele korzyści. Oto najważniejsze z nich:

 • Zabezpieczenie przed wyciekami danych. Dzięki audytowi bezpieczeństwa informacji sprawdzimy poprawność Twoich procedur związanych z bezpiecznym przechowywaniem danych i wskażemy najlepsze drogi do ich naprawy. Wskażemy właściwe podejście do ochrony danych i pomożemy Ci zabezpieczyć się przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Zwiększenie świadomości na temat właściwego przetwarzania danych. Na ogólny poziom bezpieczeństwa danych w Twojej organizacji składają się nie tylko stosowane procedury i systemy, z których korzystasz, ale również codzienne wybory dokonywane przez Ciebie i Twoich pracowników. Audyt bezpieczeństwa informacji pozwoli Wam poznać i wdrożyć dobre praktyki w przechowywaniu oraz przetwarzaniu danych i podniesie świadomość cyberbezpieczeństwa Twoich pracowników oraz zwróci uwagę na częste błędy w tym zakresie.
 • Wsparcie w certyfikacji ISO, CSI i DSS. Zweryfikujemy politykę bezpieczeństwa informacji zaimplementowaną w Twojej firmie pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi standardami przechowywania i ochrony danych, sprawdzanymi w przypadku przystąpienia do certyfikacji ISO serii 27000 lub PCI DSS. Audyt bezpieczeństwa informacji pozwoli Ci ubiegać się o certyfikat ze spokojnym sumieniem, że spełniasz wszystkie przewidziane wymogi.
 • Wiarygodność w oczach partnerów biznesowych i klientów. W czasach, gdy każda firma przechowuje spore ilości danych wrażliwych swoich klientów, troska o ich właściwe zabezpieczenie wskazuje, że dana organizacja jest godna zaufania. Formalne potwierdzenie stosowania dobrych praktyk zabezpieczania danych w postaci certyfikatu sprawi, że zyskasz w oczach partnerów biznesowych i otworzy przed Tobą nowe możliwości współpracy.
audyt bezpieczeństwa informacji

Etapy przeprowadzania audytu bezpieczeństwa informacji

1. Konsultacja przed audytem:

Zanim przystąpimy do prac wspólnie omówimy zakres oraz cel audytu, potwierdzimy czy następstwem audytu ma być podejście do certyfikacji (ISO, CSI, DSS). Dostosujemy zakres prac, aby odpowiadał założonemu celowi i ułatwił jego osiągnięcie.

2. Weryfikacja procedur związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji:

Skonfrontujemy z obowiązującymi normami cyberbezpieczeństwa sposób w jaki przechowujesz i zarządzasz danymi w ramach codziennej pracy. Zidentyfikujemy ewentualne uchybienia i wskażemy obszary, które warto usprawnić.

3. Weryfikacja polityki bezpieczeństwa informacji:

Przyjrzymy się w jaki sposób dbacie o bezpieczeństwo przechowywanych danych w codziennej pracy.

4. Weryfikacja procedur postępowania w przypadku wycieku danych:

Poddamy analizie Twój plan działania w przypadku, gdyby doszło do wycieku. Wskażemy jego słabe punkty i zarekomendujemy zmiany w kierunku ogólnoprzyjętych standardów bezpieczeństwa.

5. Kompletny raport i rekomendację:

Na koniec oddamy w Twoje ręce kompletny raport, zawierający zarówno podsumowanie prac wykonanych w ramach audytu bezpieczeństwa informacji, jak i rekomendacje co do niezbędnych poprawek, których wdrożenie pozwoli Ci podnieść poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Ile trwa audyt bezpieczeństwa informacji?

Audyt bezpieczeństwa informacji w zależności od ilości posiadanych aktywów (danych) oraz nośników ich przechowywania, może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Dokładny czas audytu poznasz podczas konsultacji przed przystąpieniem do prac.

Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo swojej firmy?
Porozmawiajmy ➜ Napisz do nas

Bądź pierwszy i oceń tą stonę