Czym jest podatność i jak działamy w przypadku podatności?

W kontekście cyberbezpieczeństwa podatnościami nazywamy wszelkie słabości systemów informatycznych, które mogą zostać wykorzystane przez hakerów w celu uzyskania dostępu do danego systemu, manipulowania nim lub naruszenia jego integralności. Ich przykładem może być dowolna luka bezpieczeństwa w oprogramowaniu, która jest swego rodzaju furtką umożliwiającą przestępcom niepowołany dostęp do zasobów informatycznych. Nawet pozornie niewielkie i mało znaczące nieprawidłowości mogą prowadzić do bardzo dużych szkód i przykrych konsekwencji, dlatego należy pamiętać o efektywnym zarządzaniu podatnościami systemów teleinformatycznych. Celem usługi jest ochrona Twoich zasobów IT.

Z czego wynika pojawienie się luk bezpieczeństwa? Podatności mogą być spowodowane:

  • błędami powstałymi na etapie wytwarzania oprogramowania – tego rodzaju nieprawidłowości wynikają z braku rzetelności ze strony autorów aplikacji czy systemów, które już od razu po zainstalowaniu maja objawy posiadania luk bezpieczeństwa i tym samym powodują dynamiczny przyrost zagrożeń infrastruktury informatycznej,
  • błędami podczas wdrożenia oprogramowania – niewłaściwa instalacja aplikacji i systemów jest często powtarzającym się scenariuszem powodującym problemy w procesie zarządzania podatnościami, dlatego warto to zadanie powierzyć doświadczonym specjalistom,
  • niewłaściwą konfiguracją – również nieprawidłowości podczas wprowadzania ustawień podstawowych oprogramowania mogą prowadzić do wystąpienia różnorodnych luk; błędna konfiguracja systemu teleinformatycznego i aplikacji także występuje najczęściej w sytuacji, gdy przeprowadzają ją niekompetentne w tym zakresie osoby, więc warto ją powierzyć fachowcom z naszej firmy,
  • korzystaniem z oprogramowania w sposób innym niż zamierzony przez producenta – jeżeli nie stosujesz się do zaleceń autora aplikacji czy systemu, ryzykujesz wystąpieniem błędów, które w łatwy sposób mogą prowadzić nawet do strat finansowych, liczonych w dziesiątkach tysięcy złotych, np. z uwagi na wyciek poufnych danych.

Popularne systemy również zawierają luki bezpieczeństwa. Co więcej, bez świadomości zagrożeń płynących z niewłaściwego użytkowania systemu, nawet poprawnie wdrożone i skonfigurowane oprogramowanie, może posłużyć jako luka w zabezpieczeniach, za pomocą której hakerzy zyskają dostęp do zasobów organizacji.  Dysponujemy profesjonalnym wyposażeniem i narzędziami, które pozwalają na niedopuszczenie do skompromitowania systemów i utraty poufności. Jednymi z kluczowych są analiza przeprowadzona w badanym środowisku testowym oraz skaner podatności. Wykonanie skanowania takim skanerem pozwala na zdefiniowanie rekomendacji bezpieczeństwa dotyczących rzeczywistych zasobów. Duża liczba zadowolonych klientów stanowi najlepsze potwierdzenie, że warto korzystać z usług specjalistów, a właśnie tacy fachowcy tworzą nasz zespół.

Ręczne wyszukiwanie błędów w oprogramowaniu teoretycznie jest możliwe, jednak w praktyce manualną analizę od dawna zastępują zautomatyzowane rozwiązania bezpieczeństwa, właśnie takie jak skaner. Skan wykonuje się za pomocą dedykowanych narzędzi, które mogą różnić się pod kątem zaawansowania technicznego i wymagań dodatkowej konfiguracji. Efekty skanowania zależą też od doświadczenia osoby testującej. Jego zastosowanie znacząco przyspiesza pracę i gwarantuje precyzyjność oraz powtarzalność wyników, dlatego powszechnie wykorzystuje się go do procesu zarządzania podatnościami.

Czym jest zarządzanie podatnościami?

Audyt bezpieczeństwa to dobry krok w kierunku wykrycia i wyeliminowania podatności, ale jeśli chcesz utrzymać cyberbezpieczeństwo firmy na dłużej, nie możesz na nim poprzestać. W pierwszej kolejności z pomocą przychodzi zarządzanie podatnościami (Vulnerability Management) – celem usługi w dużej mierze są regularne działania mające na celu identyfikowanie, klasyfikowanie oraz ustalanie stopnia zagrożenia i priorytetu naprawy wykrytych podatności. Należy mieć bowiem świadomość, że mogą one pojawiać się regularnie, dlatego konieczne jest sprawne administrowanie procedurami identyfikowania błędów i nieprawidłowości w infrastrukturze informatycznej. Nasz zespół zajmuje się tym zadaniem w ramach świadczenia usług IT.

Każdą wykrytą lukę należy natychmiast usuwać, mając przy tym świadomość, że w chwili zabezpieczenia środowiska poprzez jej wyeliminowanie może od razu pojawić się nowy problem, tylko w innym miejscu. Z tego względu od momentu identyfikacji podatności i jej usunięcia do ponownego poszukiwania błędów powinno minąć relatywnie niewiele czasu – a diagnostykę należy przeprowadzać regularnie.

Zarządzanie podatnościami to niezbędna profilaktyka przed atakami cybernetycznymi i podstawa do zachowania cyberbezpieczeństwa organizacji. To skuteczne zabezpieczenie kluczowych zasobów w czasach, gdy dane odgrywają newralgiczną rolę w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw i w działalności wszelkiego rodzaju instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Naszym zadaniem jest dostarczenie kompleksowego wsparcia pod względem ochrony infrastruktury informatycznej poprzez profesjonalne zarządzanie podatnościami.

VMC – oprogramowanie do zarządzania podatnościami

Lata doświadczenia we wspieraniu różnych organizacji w zakresie zarządzania podatnościami zaowocowały w nas potrzebą dostarczenia na rynek narzędzia, które umożliwi proste i skuteczne monitorowanie cyberbezpieczeństwa zasobów firmowych. Tak powstało VMC – nasze oprogramowanie do zarządzania podatnościami, z którego korzysta m.in. Politechnika Wrocławska. To rozbudowane narzędzie dostarczające wielu cennych informacji na temat procesu poszukiwania (np. określa powierzchnię ataku) i usuwania błędów w infrastrukturze IT. Istnieje możliwość bardzo szybkiej integracji oprogramowania ze skanerem.

While our deployment of VMC in WCSS is still in progress, I’m already very pleased with the work done. VMC seems to meet our expectations in terms of functionalities and early results show good performance. Every day we are closer to go live with our clients which is going to be the most important proof that the VMC is a valuable product. Also working with DSecure.me team is a great experience. These guys really know their field of expertise.

  • Agnieszka Kwiecień, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Politechnika Wrocławska
Zarządzanie podatnościami

Korzyści z zarządzania podatnościami. Dlaczego warto?

  • Zwiększenie cyberbezpieczeństwa firmy. Zarządzanie podatnościami pomoże Ci trzymać rękę na pulsie w obszarze cyberbezpieczeństwa, a w efekcie – zwiększyć odporność organizacji na ataki hakerskie; to szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w internecie lub przechowujących niezwykle ważne dane w sieci, których domeną jest świadczenie usług online,
  • Lepsza znajomość własnych systemów. Monitorowanie, klasyfikowanie i identyfikacja podatności pochodzących z konkretnych systemów pozwala lepiej poznać i zrozumieć same systemy oraz podejmować bardziej świadome decyzje co do dalszego korzystania z nich;
  • Kalkulacja ryzyka. Wszystkie obszary biznesu mieszczą w sobie pewne potencjalne ryzyka – wie o tym każdy przedsiębiorca. Zarządzanie podatnościami umożliwia właściwe oszacowanie ryzyka oraz zarządzanie nim z korzyścią dla przedsiębiorstwa;
  • Priorytetyzacja napraw i plan działań naprawczych. Eliminacja błędów wymaga czasu. Dzięki całościowemu spojrzeniu na stan cyberbezpieczeństwa swojej firmy zyskasz wiedzę, które obszary wymagają natychmiastowej naprawy, a którymi możesz zająć się w dalszej kolejności.

Obsługujemy klientów, którzy prowadzą działalność zobligowaną do spełnienia wymagań określonych w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Decydując się na zarządzanie podatnościami, można liczyć na maksymalne ograniczenie strat zarówno finansowych, jak i wizerunkowych liczonych nawet w setkach tysięcy złotych, które mogą wynikać z ataków hakerskich i luk w oprogramowaniu. Warto pamiętać, że są one coraz groźniejsze, czego powodem jest m.in. dostępność publicznych exploitów i coraz większa profesjonalizacja cyberprzestępców. Zapraszamy do współpracy z naszą firmą, która zapewni skuteczną ochronę przed wszelkimi niebezpieczeństwami związanymi z zasobami informatycznymi i usprawni proces zarządzania podatnościami!

Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo swojej firmy?
Porozmawiajmy ➜ Napisz do nas

Bądź pierwszy i oceń tą stonę